Skip to content Skip to footer

La creació del centre es remunta pels voltants dels anys 50, quan un reduït grup de metges i uns mediadors d’assegurances, van constituir una societat d’assistència sanitària, típica de les associacions i mutualitats tan arrelades al país. Aquesta iniciativa nasqué perquè a Igualada en aquella època estava molt mancada del servei sanitari assistencial.

En principi funcionaren uns consultoris, però molt aviat fou necessari instal·lar una petita clínica, amb 10 habitacions, ubicada al centre de la ciutat, concretament al carrer Sebastià Artés. Molt aviat va resultar insuficient el servei i el maig de 1963, s’adquirí la finca actual, una torre senyorial que després de moltes obres i reformes s’inaugurà el mes de juliol de 1966.

Se li va posar el nom de Clínica St. Josep en atenció a la sol·licitud de les Monges Josefines (religioses filles de St. Josep) i en honor al seu patró. L’esmentada comunitat ja venia donant servei des dels inicis. Posteriorment, es va comprar el solar situat al darrere i es procedí a la construcció d’un nou pavelló, la seva inauguració fou el maig de 1975.

Amb data 8 de novembre de 1983, Clínica St. Josep es va transformar en Centre Soci-Sanitari Assistit: els serveis estaven concertats amb el Servei Català de la Salut i l’ICASS de Benestar Social. El 28 de setembre de 1995, l’honorable Sr. Trias i Vidal de Llobatera, llavors Conseller de Sanitat de la Generalitat, inaugurà l’Hospital de Dia.

Finalment, el dia 1 de gener de 1999 es transforma en Fundació St. Josep i un any després amb l’adquisició d’una finca adjacent es sobrepassaven els 200 llits.