Skip to content Skip to footer

Participació dels Usuaris

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha elaborat la nova carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l’atenció sanitària. Aquesta carta adapta els drets i deures dels ciutadans al moment actual i incorpora aspectes nous per avançar en el respecte a la dignitat de la persona i la millora de la qualitat de l’atenció sanitària.

Dins de la Carta de drets i deures hi ha dos aspectes a tenir en compte. Per una banda, els drets relacionats amb la informació general sobre els serveis sanitaris i per altre banda, el dret a participar en les activitats sanitàries, mitjançant les institucions i òrgans de participació comunitària i les organitzacions socials, en els termes establerts normativament

Considerem que la participació dels usuaris en el sistema sanitari no només s’ha d’entendre com un dret establert que ningú pot qüestionar legítimament, sinó que a més és necessari entendre que aquesta participació és una necessitat vital per al propi sistema, si volem que funcioni millor i volem que els usuaris contribueixin
també a optimitzar i a racionalitzar els recursos disponibles, aixi que és necessari potenciar fórmules de participació real i efectiva dels usuaris.

Per aconseguir aquests objectius en el Centre ha creat una comissió assistencial on participen usuaris, familiars i treballadors.
En aquesta comissió la participació és voluntària.

Podeu sol·licitar informació del funcionament de la Comissió, així com participar al Departament d’ingressos, o la Responsable Adjunta a serveis assistencials.