Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Servei d’acolliment Residencial, amb caràcter permanent o temporal, i d’assistència integral, adreçat a persones grans que no tenen un grau d’autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que necessiten supervisió constant i/o que tenen una situació sociofamiliar que requereix la substitució de la llar.

El servei s’adapta al grau de dependència de les persones usuàries.

L’equip professional que hi treballa és multidisciplinar i està format per infermeres, auxiliars de gerontologia, fisioterapeutes, treballadora social, terapeutes ocupacionals, experts en educació social i medicina.