Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

El Centre de Dia Montbui és un servei d’acolliment diürn i d’assistència a les activitats de la vida diària per a persones grans amb dependència.

Totes les intervencions incideixen en les necessitats bàsiques, terapèutiques i socials de cadascuna de les persones usuàries.

L’objectiu del centre és la millora i el manteniment de la qualitat de vida dels usuaris i el suport a les famílies des d’una visió integral i interdisciplinària, aconseguint la permanència i integració de les persones grans en el seu entorn i en la comunitat.