Skip to content Skip to footer

Visita la nostra clínica amb aquest vídeo promocional

La Fundació Sanitària Sant Josep som una entitat que oferim diversitat de serveis sanitaris, sociosanitaris i d’atenció social per a persones de totes les edats i amb diferents patologies i/o necessitats.

Fundació Sanitària

Sant Josep

Testimonis

El que més m’agrada de la Fundació Sant Josep és l’atenció que he rebut per part de tot l’equip, m’han ajudat i cuida’t molt.

Pilar Arias

Pacient

He trobat molta professionalitat i molt carinyo. No m’hagués imaginat mai que podria trobar a la meva ciutat un servei de tanta qualitat.

Vicenç Ferrer

Hospital de dia

M’agrada la Fundació Sanitària Sant Josep pel seu personal eficient i agradable, des dels metges fins l’equip de manteniment.

Joan Llorach

Unitat d'Hospitalització

Vaig escollir la Fundació Sant Josep perquè vaig tenir ingressada a la meva sogra aquí i vaig quedar molt satisfeta del servei.

Àngels Marimón

Unitat d'Hospitalització

Aquí em sento molt acompanyada i amb activitat. Em fan fer coses i puc passejar pel passeig.

Francisca Rubio

Unitat d'Hospitalització

Aquí ens sentim còmodes i la meva mare està molt bé. Ens agrada molt el tracte dels cuidadors i cuidadores.

Maria Freixas

Familiar, U. d'Hospitalització