Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

El Servei de Fisioteràpia de la Fundació Sanitària Sant Josep realitza la seva tasca rehabilitadora en 5 dispositius que són: la Unitat d’Hospitalització, l’Hospital de Dia, Sant Josep Residencial, el Centre de Dia, així com a mútues privades per accidents de trànsit o esportius. L’objectiu primordial de la Fisioteràpia és valorar les capacitats preservades i també les mermades per tal d’aconseguir la màxima independència funcional i autonomia en les activitats bàsiques, instrumentals o avançades de les persones que s’atenen. Promovem la salut des d’una vessant interdisciplinar a partir de la valoració integral.

Realitzem tractaments enfocats a les necessitats de cada pacient, treballant aspectes tant importants com l’equilibri estàtic, el control postural, la marxa, la reeducació vestibular, la mobilitat, la força, la capacitat cardiovascular, la reeducació dels patrons respiratoris, el dolor, la prevenció de caigudes, els materials de suport per la marxa i l’educació a pacients i famílies mitjançant les entrevistes educacionals.

Els àmbits d’actuació són: la Geriatria, la Neurologia, la Reumatologia, la Pneumologia i la Traumatologia, entre d’altres. Tanmateix disposem d’una Unitat especialitzada per persones amputades (UAPA) des de l’any 2009 i d’una Unitat de Prevenció de Caigudes (EPFiC) dins de la Fracture Liasion Service Anoia (FLS Anoia) des del 2016, reconeguda amb estrella d’Or per la International Osteoporosis Foundation (IOF).

D’altra banda el Servei de Fisioteràpia realitza la seva tasca investigadora i formativa en pro d’oferir una tractament basat en l’evidència científica, havent publicat articles d’investigació sobre les fractures per fragilitat òssia, la prevenció de caigudes i rebent un premi sobre el treball d’investigació de les persones amputades a Catalunya. A més a més, cada any rebem alumnes de pràctiques de les diferents Universitats de Catalunya del Grau de Fisioteràpia.

Publicacions científiques d’interès