Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

L’hospital de dia rehabilitador de la Fundació Sanitària Sant Josep és un recurs d’atenció diürna que dona servei especialitzat amb una atenció integral a través d’una àmplia dotació de disciplines sanitàries i professionals altament qualificats per aplicar les tècniques terapèutiques i rehabilitadores indicades per a cada pacient. El programa rehabilitador es fa entre l’equip interdisciplinari sota la responsabilitat d’un metge especialista en Medicina Física i de Rehabilitació.

L’equip interdisciplinar consta de: Infermeria, Auxiliar Terapeuta, Fisioteràpia, Teràpia ocupacional, Logopèdia, Neuropsicologia, i Treball Social.

És un recurs de la xarxa sociosanitària amb finançament del Servei Català de la Salut (CAT SALUT). L’accés al servei es duu a terme des de qualsevol estament dintre de la xarxa.

 

Per donar una atenció multidimensional i personalitzada englobem el perfil dels pacients en diferents grups:

  • Pacients amb malalties neurodegeneratives
  • Pacients amb Dany Cerebral
  • Pacients amb Fibromiàlgia
  • Pacients amb seqüeles Covid-19 persistent
  • Pacients EPFIC (Escola Prevenció Fractures i Caigudes)
  • Pacients amb síndromes geriàtriques
  • Pacients Amputats (UAPA)