Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cura dels adults majors que toca aspectes preventius, terapèutics, rehabilitadors i pal·liatius que integra els aspectes socials i familiars.

Proporcionem eines per a l’atenció de l’adult major malalt en etapes cròniques. L’objectiu fonamental és la conservació de l’autonomia.

La nostra consulta compta amb un equip multidisciplinari que treballa sobre la base de la Valoració Geriatrica Integral per oferir millors formes de gestionar la malaltia. Dissenyem models de cures progressives on participa tant l’equip multidisciplinari de salut, l’adult major com la família.