Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Unitats d’atenció geriàtrica i sociosanitària per a persones amb malaltia crònica que necessiten cures continuades tant mèdiques com d’infermeria, persones amb gran dependència i / o problemàtica familiar.

També es disposa d’unitats d’hospitalització psicogeriàtrica per a malalts que pateixen d’Alzheimer o altres demències en fase avançada.

En les unitats d’hospitalització l’atenció i les cures mèdiques i d’infermeria es cobreixen les 24 hores. La unitat compta amb un equip interdisciplinari de fisioteràpia, teràpia ocupacional, logopèdia, teràpia recreativa, ortopèdia, psicologia… oferint  les cures més adequades per a cada pacient i família.