Skip to content Skip to footer

Transparència Docs

La Fundació Sanitària Sant Josep, amb domicili social al municipi d’Igualada, carrer Carme Verdaguer 54, i NIF G61783106, és una entitat sense ànim de lucre, constituïda el 27 de Juliol de febrer de 1997, davant del Sr. D. Miguel Angel Perez de Lazarraga, Notari de l’Il·lustre Col·legi de Barcelona.

La Fundació està inscrita en el Registre de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1161, i en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments de Serveis Socials del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya amb el núm. S05323 com a Servei de Llar Residencia ( Llar Verdaguer), el núm.S08709 com a Servei de Residencia Assistida  per la Gent gran i el núm. S08034 com a Servei de Llar amb servei de suport.

La Fundació, en compliment de la seva responsabilitat, posa a disposició pública els següents documents: