Skip to content Skip to footer

L

a Fundació Sanitària Sant Josep ha rebut l’acreditació Amed 2017 per promocionar l’alimentació saludable a les seves instal·lacions, un distintiiu que atorga l’Agència de Salut Pública a aquells establiments que promouen l’alimentació meditarrània com a model d’alimentació saludable en l’entorn de la restauració col·lectiva. De fet, es tracta d’una renovació del segell, ja que es va concedir per primer cop l’any 2014 i aquest any s’ha aconseguit la seva renovació.

Una mitjana de 245 persones dinen cada dia a la Fundació Sant Josep un menú que s’elabora a la cuina de les instal·lacions centrals de la Fundació i del qual gaudeixen tant els usuaris com el personal.

L’Agència de Salut Pública de Catalunya en el marc del Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP-Salut a totes les polítiques) dinamitza i destaca el programa Amed com a iniciativa pionera a l’Estat, per promoure la salut a través de potenciar l’alimentació mediterrània amb l’objectiu de fer fàcils les opcions saludables.

L’objectiu de l’acreditació Amed és promoure, identificar i fer visible establiments de restauració que treballin i difonguin l’alimentació mediterrània com a patró d’alimentació saludable propi del nostre entorn, en especial en el de menú diari, ja que quasi un 31% de la població adulta catalana menja fora de casa més d’una vegada a la setmana. Els restaurants acreditats estan identificats amb un adhesiu a l’exterior que els identifica com a establiments Amed.