Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

La Fundació Sanitària Sant Josep renova l’acreditació Amed de l’Agència de Salut Pública

L a Fundació Sanitària Sant Josep ha rebut l'acreditació Amed 2017 per promocionar l'alimentació saludable a les seves instal·lacions, un distintiiu que atorga l'Agència de Salut Pública a aquells establiments que promouen l'alimentació meditarrània com a model d'alimentació saludable en l'entorn de la restauració col·lectiva. De fet, es tracta d'una renovació del segell, ja que…

Read More