Skip to content Skip to footer

E

l passat divendres 4 de març, 7 alumnes de la primera promoció del Grau d’Infermeria del Campus Universitari d’Igualada van incorporar-se a la Fundació Sociosanitаria Sant Josep com a estudiants en pràctiques. Durant 28 hores tindran el seu primer contacte amb la realitat de la seva professió, una oportunitat per conèixer-la de primera mа.

Els alumnes estan cursant el primer curs dels seus estudis que tenen una durada de quatre anys i una cаrrega lectiva de 240 crèdits. Aquestes prаctiques són un primer tanteig, ja que al llarg de tota la carrera repetiran com a estudiants en pràctiques en el mateix o en altres centres sanitaris. El grau en infermeria és un ensenyament orientat a l’acció, un aprenentatge experiencial i actiu en què l’estudiant es converteix en el principal protagonista del seu procés d’ensenyament aprenentatge i per això les pràctiques clíniques a les institucions s’implementen des del primer curs.

Lluís Pujol, director de la Fundació Sociosanitаria Sant Josep, mostra la seva satisfacció “per poder participar de la formació dels futurs professionals i col·laborar amb la Universitat en la construcció del nostre sector” i afegeix que “els centres sanitaris i els centres formadors han d’anar sempre de la mа, un necessita de l’altre per la millor evolució del servei sanitari”.

La formació que es proporciona al Grau en Infermeria té com a objectiu principal formar professionals altament qualificats en l’аmbit de les cures a les persones, oferint-los una sòlida formació pràctica, humana i científica per tal que siguin capaços d’adaptar-se als requeriments i constants canvis del món professional i de la societat i d’aquesta forma, els permeti una rаpida inserció laboral.

La Fundació Sant Josep és un centre sanitari amb més de 30 anys d’experiència que ofereix diversitat de serveis clínics i d’atenció social per a persones de totes les edats i amb diferents patologies i/o necessitats. Concretament, a la Fundació Sanitаria Sant Josep es pot trobar: unitats d’hospitalització, hospital de dia, la Llar Verdaguer, Sant Josep Residencial, servei extern de logopиdia, servei de fisioterаpia, consulta de geriatria, l’equip d’avaluació integral ambulatòria de trastorns cognitius i la gestió del Centre de dia Montbui.