Skip to content Skip to footer

Servei d’atenció a les famílies amb motiu del Covid-19

D

onades les circunstàncies d’estat d’alerta sanitària, per motius de seguretat, el passat dia 12 d’abril ens vam veure obligats a tancar les nostres portes a totes aquelles persones que no formaven part de l’equip professional del centre, prohibint així també les visites de les famílies.

Amb l’ objectiu de mantenir a les famílies informades i cercant la tranquil·litant i el millor acompanyament tant per als pacients com per als seus familiars,  es va establir un protocol d’actuació.

Cada dia el metge fa una valoració del pacient i se li comunica al familiar de referència. L’equip de psicòlegs és l’encarregat de contactar amb les famílies d’aquells pacients que es troben estables i ho fa cada dos dies. En el cas dels pacients no estables, la comunicació és amb el metge i és tan freqüent com el doctor/a consideri. En amdos casos, la comunicació és telefònica.

D’altra banda, també es va instaurar la comunicació a través de viodeoconferència amb tablets i amb l’acompanyament d’un psicòleg/a amb aquells pacients que el seu estat cognitiu els hi ho permet.

Aquestes noves mesures de comuniació han rebut molt bona acollida i són molt agraïdes tant pels pacients com pels familiars.